System iBASe™ jest kompleksowym rozwiązaniem sprzętowym dla otwartych, rozproszonych systemów automatyki i bezpieczeństwa budynków użyteczności publicznej, w którym wykorzystuje się typowe standardy transmisji danych. System zapewnia efektywne i oszczędne sterowanie instalacjami i urządzeniami wentylacji i klimatyzacji, chłodzenia, ogrzewania, oświetlenia i zacieniania. System pozwala na wizualizację stanu instalacji technicznych budynku, sterowanie nadrzędne oraz archiwizację istotnych parametrów, monitoring zużycia energii a także rejestrację działań operatora.