LDALI-MS3

Wieloczujnikowy czujnik LOYTEC LDALI-MS3 wykonuje wykrywanie obecności i mierzy poziom lux.