LIOB-102

Moduły I/O LIOB-10x rozszerzają serwery automatyki L-INX, kontrolery pokojowe L-ROC i kontrolery we/wy LIOB-586/588/589 z fizycznymi wejściami i wyjściami.