LIOB-AIR1

LIOB-AIR jest w pełni opartym na IP regulatorem ilości powietrza (kontroler VAV)