LIP-1ECTC

Routery L-IP LIP-1ECTC, LIP-3ECTC, LIP-33ECTC i LIP-3333ECTC posiadają kanały łączone parami (TP/FT-10 lub TP/XF-1250) z kanałem Ethernet/IP (IP-852) w LonMark Systems.