LIP-ME202C

Routery BACnet / IP LIP-ME201C, LIP-ME202C i LIP-ME204C łączą kanały BACnetMS / TP z siecią BACnet / IP. Routery BACnet są zgodne ze standardami ASHRAE135-2012 i ISO16484-5: 2012. Routery mogą być skonfigurowane do działania jako BACnet Broadcast Management Device (BBMD).