LPA-IP

Analizator protokołów LOYTEC (LPA) dla LonMark Systems przechwytuje wszystkie pakiety danych w sieciach CEA-709 lub IP-852 i wyświetla wszystkie nagrane pakiety na ekranie komputera.