LSMI-800

SMI jest akronimem standardowego interfejsu silnika. SMI to protokół magistrali używany do sterowania silnikami żaluzji słonecznych SMI do cieniowania. Do magistrali można podłączyć do 16 silników. Interfejs L-SMI łączy szynę SMI z L-INX, L-ROC, L-GATE lub Sterownik L-DALI. Dostępne są dwa modele interfejsów SMI. LSMI-800 łączy jeden kanał SMI z silnikami 16SMI z portem EXT L-INX, L-ROC lub Sterownikiem L-GATE.