LWLAN-800

Interfejs L-WLAN rozszerza urządzenie LOYTEC o bezprzewodowe połączenie LAN.