Urządzenia rodziny systemu iBASe® dedykowane dla systemów automatyki budynków są przekształcane w urządzenia do pracy w systemach chmurowych iBASe® IoT. Urządzenia są wyposażane w procesor z transmisją przewodową Ethernet lub bezprzewodową WiFi , a także Bluetooth LE, w zależności od funkcji w systemie oraz warunków zasilania.

Sterowniki obiektowe, zdalne moduły wejść/wyjść oraz lokalne serwery danych wymagają zasilania sieciowego. Urządzenia te komunikują się albo z wykorzystaniem WiFi albo przewodowej sieci Ethernet za pomocą protokołu MQTT, JSON lub innych protokołów stosowanych w Internecie rzeczy. Urządzenia te dodatkowo mogą spełniać funkcję Access Point, lokalny Broker MQTT, a także Master dla lokalnej sieci czujników piconet z wykorzystaniem Bluetooth LE.

Urządzenia pełniące w aplikacji sieciowej funkcję czujników mogą być zasilanie zewnętrznie lub bateryjnie. Zasilanie zewnętrznie czujniki z komunikacją WiFi obsługują popularny w aplikacjach IoT protokół MQTT, natomiast czujniki z zasilaniem bateryjnym pracują jako urządzenia Slave w sieci piconet na bazie Bluetooth LE. Dane zebrane w takiej sieci są przekazywane za pośrednictwem transmisji Bluetooth do urządzenia Master, a stąd już z wykorzystaniem transmisji WiFi/MQTT do chmury i innych urządzeń.

Urządzenia pełniące w sieci funkcję elementów wykonawczych zasilane są zewnętrznie, natomiast mogą wykonywać polecenia otrzymane zarówno z urządzenia Master (transmisja Bluetooth), jak również bezpośrednio z chmury (transmisja WiFi/MQTT).

Rozwiązanie takie daje możliwość elastycznego zbierania i przetwarzania danych oraz realizacji aplikacji funkcjonalnych w chmurze z wykorzystaniem serwerów lokalnych lub rozwiązań globalnych oferowanych np. przez Amazon Web Services, IBM Bluemix, Microsoft Azure, Google Cloud Platform i wiele innych.

Zastosowanie urządzeń iBASe™ IoT pracujących w chmurze pozwala między innymi na:

 • realizację aplikacji chmurowych zależnych od wielu danych pochodzących z różnych źródeł
 • akwizycję danych
 • wymianę danych z innymi urządzeniami, w tym urządzeniami innych producentów
 • sterowanie urządzeniami wykonawczymi
 • archiwizację danych, analizowanie trendów, raportowanie, statystyki
 • wysyłanie powiadomień typu e-mail, SMS, komunikatów do mediów społecznościowych
 • przetwarzanie poleceń otrzymywanych przez e-mail lub SMS
 • uwierzytelnianie urządzeń
 • szyfrowanie danych
 • rozwój zastosowań dla klientów indywidualnych w zakresie bezpieczeństwa nieruchomości, monitorowania, zdalnego sterowania i zarządzania energią
 • inne

Jedną z wielu możliwości konfiguracyjnych funkcjonalności systemu, w którym znajdują zastosowanie urządzenia rodziny iBASe™ IoT jest wykorzystanie graficznego narzędzia Node-RED (opracowanego przez firmę IBM), bazującego na tworzeniu wirtualnych połączeń między różnorodnymi blokami funkcyjnymi do przetwarzania danych w różnych środowiskach. Użytkownik może dowolnie powiązać elementy systemu celem uzyskania żądanej funkcjonalności, wykorzystując również własne skrypty JavaScript do realizacji specyficznych potrzeb.

Elastyczność systemu zwiększa wykorzystanie otwartych standardów komunikacyjnych, np. JSON. Urządzenia są konfigurowane za pośrednictwem wbudowanego serwera Web, pozwalającego dodatkowo na lokalne operowanie na wejściach i wyjściach.