Oferowany przez firmę ZDANIA system X-SKD łączy funkcję kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu. X-SKD dedykowany jest do zastosowań w budynkach biurowych, dydaktycznych lub innych wymagających wdrożenia kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu w wielu przejściach. Dodatkową korzyścią ze stosowania niniejszego systemu jest możliwość integracji na poziomie obiektowym z automatyką budynkową oraz możliwość realizacji systemu nadrzędnego przy pomocy tych samych środków technicznych dla wszystkich funkcji budynku – integracja z systemem BMS.

Wyróżniającą cechą X-SKD jest zgodność w zakresie formatów i transmisji danych oraz rozkazów ze standardem PN-EN 14908 (technologią stosowaną m.in. w automatyce budynkowej, znanej jako LonWorks). Dzięki temu, możliwa jest integracja systemu z systemem automatyki budynkowej na poziomie obiektowym. W rezultacie przekazywanie danych pomiędzy sterownikami obu systemów odbywa się bezpośrednio przy użyciu tej samej obiektowej sieci komunikacyjnej. Przynosi to korzyści ekonomiczne i funkcjonalne na etapie wdrażania, użytkowania i serwisowania systemu.

X-SKD może zostać również skonfigurowany niezależnie od sieci LonWorks, a zarządzanie systemem odbywa się wtedy bezpośrednio po magistrali Ethernet z wykorzystaniem programu konfiguracyjnego xServer Configurator.

X-SKD pozwala monitorować, sygnalizować i wizualizować na stacji operatorskiej stan każdego przejścia i każdego z elementów jego wyposażenia. Składa się z:

  • sterowników iSKD,
  • osprzętu przejść: czytników kart bezstykowych, przycisku wyjścia, przycisku awaryjnego otwarcia drzwi, czujnika otwarcia drzwi – kontaktronu i elektrozaczepu,
  • osprzętu sygnalizacji włamania i napadu – czujek ruchu, kontaktronów, syren alarmowych,
  • serwerów kontroli dostępu xServer,
  • oprogramowania konfiguracyjnego i diagnostycznego xServer Configurator,
    systemu nadrzędnego BMS.
Schemat SKD

Sterownik iSKD obsługuje pojedyncze przejście (jednostronne lub dwustronne). Zamknięty jest w metalowej obudowie, której otwarcie monitorowane jest przy pomocy tampera i anonsowane w przypadku stwierdzenia otwarcia obudowy. Napięcia zasilania podstawowego jest monitorowane, a jego zanik powoduje przejście na zasilanie rezerwowe z akumulatora. Zestaw wejść/wyjść spełnia wymagania stosownych norm krajowych i europejskich w zakresie systemów kontroli dostępu PN-EN 50133-1:2007 i sygnalizacji włamania i napadu PN-EN 50131-1:2009. Szczegółowy opis wejść/wyjść znajduje się w nocie katalogowej.

Urządzenia xServer stanowią lokalne serwery bazy danych, w których przechowywane są dane dostępowe użytkowników (takie jak kody dostępowe, zezwolenie na ich aktywność w określonych porach doby i tygodni). Dane te przechowywane są w pamięci nieulotnej. Pojedynczy xServer obsługuje do ośmiu przejść (sterowników iSKD).

Oprogramowanie xServer Configurator służy do monitorowania, konfigurowania, diagnostyki i odczytu dzienników przejść z urządzeń xServer. Pozwala na definiowanie użytkowników, stref przejść, harmonogramów czasowych czy przypisanie użytkownikowi karty. Każda zmiana w ustawieniach systemu wiąże się z koniecznością aktualizacji danych zapisanych na xServerach.

Ostatnim elementem systemu jest system nadrzędny, np. w postaci stacji operatorskiej lub panelu dotykowego. Może być on zintegrowany w tej samej sieci sterującej co system KD, SWiN oraz automatyki budynku. Jego funkcją jest monitoring, zarządzanie, alarmowanie, kontrola i diagnostyka w czasie rzeczywistym funkcjonowania systemu. Pełni on funkcję alarmowego centrum odbiorczego (ARC).