Eko-Słupek

EkoSłupek AirSensor

Mamy przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę na instalację oraz korzystanie z urządzeń „EkoSłupek AirSensor” w wersji wariantowej: STANDARD, PREMIUM, AllSensor, AllSensor wersja 4 pory roku, przeznaczonych do pomiaru stężenia zanieczyszczeń w powietrzu pyłów zawieszonych: PM1, PM2.5 i PM10 (dla wersji Standard) + formaldehydów (dla wersji PREMIUM) + Ozon (O3) (dla wersji AllSensor) + CO2, NO2, SO2 z jednoczesną sygnalizacją jakości powietrza za pomocą oświetlenia LED, które w zależności od wyników pomiarów stężenia pyłów zawieszonych przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza przyjętym przez GIOŚ.

Ulotka (PDF) Oferta (pdf)