System zarządzania BMS

System iBASe i L-WEB firmy LOYTEC to platformy systemów zarządzania budynkiem (BMS), służące do zarządzania rozproszonymi systemami automatyki budynku, o dowolnej wielkości.

Maksymalna elastyczność i skalowalność jest osiągana poprzez architekturę typu klient/serwer, w połączeniu z rozproszonymi serwerami automatyki L-INX i sterownikami pomieszczeniowymi L-ROC firmy LOYTEC.

System zapewnia:

  • zindywidualizowaną wizualizację graficzną dynamicznych treści poprzez standardową przeglądarkę internetową
  • analizę i archiwizację długoterminowych danych
  • zarządzanie rozproszonymi harmonogramami
  • zarządzanie alarmami
  • organizację parametrów systemu i punktów danych
  • zarządzanie urządzeniami i aktualizacjami wszystkich urządzeń LOYTEC
  • raportowanie, np. w celu udokumentowania zużycia energii w budynku

Zindywidualizowane grafiki mogą być tworzone dla konkretnych zadań, dostępnych dla różnych użytkowników poprzez panele dotykowe L-VIS, aplikację Windows LWEB-803, przeglądarkowe interfejsy użytkownika HTML5 LWEB-802 lub przez system zarządzania budynkiem LWEB-900.

Wielu użytkowników może jednocześnie używać funkcji systemu na różnych komputerach. LWEB-900 pozwala na wszechstronne zarządzanie użytkownikami i śledzenie zasobów.

Funkcje alarmowania, harmonogramowania i rejestracji trendów (AST™) zawarte w urządzeniach LOYTEC są automatycznie synchronizowane z serwerem LWEB-900.

Funkcje AST™ są dostępne i realizowane tam, gdzie są potrzebne w automatyce budynku i są w pełni zintegrowane z systemem L-WEB.