Translate »
    ZDANIA_ realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Opracowanie innowacyjnego znaczącego ulepszenia zintegrowanego systemu automatyki budynków do zarządzania podażą i popytem różnych form energii w budynku z zastosowaniem metody DSM (Demand-Side Management) jako aplikacji chmurowych oraz Internetu Rzeczy. Numer projektu: RPMP.01.02.01-12-0043/18; Numer naboru: RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18; Termin realizacji: 1 stycznia 2019 – 30 kwietnia 2021; Koszty całkowite: 2 542 566,42 zł; Kwota dofinansowania:1 576 622,84zł