Zintegrowane systemy automatyki i bezpieczeństwa budynków

ZDANIA to firma wspomagająca klientów w nowoczesnym zarządzaniu funkcjonowaniem budynków. Naszym klientom oferujemy systemy sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją, kontrolę dostępu do pomieszczeń oraz monitorowanie zużycia mediów. Nasze rozwiązania dają wgląd w stan instalacji budynku, informują o zdarzeniach i alarmach, a w połączeniu z harmonogramowaniem zapewniają skuteczną redukcję kosztów eksploatacji oraz czasu poświęconego na nadzorowanie budynku.

Proces usług, który oferujemy, jest całościowy i spójny, i przebiega od analizy istniejącej sytuacji – audyt efektywności energetycznej i BMS, poprzez koncepcję poprawy efektywności energetycznej, po projekt techniczny zintegrowanego systemu BMS i wdrożenie, a także serwis i ciągły monitoring.

Poznaj nasze realizacje

Przeglądaj realizacje

Historia firmy

Firma ZDANIA Sp. z o.o. została utworzona w roku 1992 jako spin‑off Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jako jednostka typu spin-off firma zajmowała się opracowywaniem nowych rozwiązań technologicznych w zakresie automatyki oraz wdrażaniem tych rozwiązań w warunkach przemysłowych. W początkowym okresie działalności firma realizowała przemysłowe systemy automatyki na bazie opracowanych przez siebie sterowników PLC‑2000 dla takich branż jak hutnictwo (systemy sterowania wielkich pieców hutniczych i aglomerowni w hutach krajowych i zagranicznych) i przemysł materiałów budowlanych (cementownie, wapienniki).

Od połowy lat dziewięćdziesiątych firma zajmuje się automatyką budynków użyteczności publicznej, propagując ideę otwartych systemów automatyki działających w oparciu o standardowe magistrale transmisji danych, takie jak LON, BACnet i MODBUS. Firma jest producentem systemu sterowników i czujników obiektowych rodziny iBASe® oraz dostawcą produktów firmy LOYTEC.
W roku 1999 ZDANIA opracowała koncepcję dla systemów automatyki budynków III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego i od roku 2000 do dzisiaj realizuje systemy automatyki budynków i BMS na wszystkich kolejno budowanych obiektach III Kampusu UJ. Firma jest autorem oryginalnej koncepcji łączenia systemów automatyki z systemami bezpieczeństwa (kontrola dostępu i sygnalizacja włamania) na poziomie obiektowym w celu wykorzystania synergii tych systemów do optymalizacji efektywności energetycznej budynków, co w roku 2007 znalazło wyraz w zapisach normy EN 15232 na temat warunków wpływu systemów automatyki budynków na efektywność energetyczną budynków.

Firma uczestniczyła w dwóch międzynarodowych projektach Komisji Europejskiej w ramach prac badawczo wdrożeniowych dla SME – projekty SAFETYLON (2005-2008) i SENSE (2006-2010), a także zrealizowała dwa krajowe projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: POIG.01.04.00-12-086/10 Wzmocnienie pozycji rynkowej ZDANIA poprzez zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych, w ramach którego m.in. został utworzony w firmie dział badawczo-rozwojowy, a także POIG.01.04.00-12-105/11 Opracowanie platformy technologicznej dla zintegrowanych sterowników automatyki i bezpieczeństwa budynków, którego efektem, oprócz wdrożonej do produkcji całej gamy nowych produktów jest bardzo dobre przygotowanie firmy do wejścia w technologię IoT. W chwili obecnej ZDANIA kontynuuje prace rozwojowe i badania przemysłowe, realizuje projekt współfinansowany przez RPO Województwa Małopolskiego 1.2.1.

W 2014 r. firma uzyskała status Centrum Kompetencji firmy LOYTEC – globalnego dostawcy nowoczesnych elementów i urządzeń dla systemów automatyki budynków i jest oficjalnym, wyłącznym, autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy LOYTEC w Polsce. Przedstawiciele firmy biorą udział w pracach polskiego (PKN KT‑173) i europejskiego (CEN TC‑247) komitetów normalizacyjnych w zakresie automatyki budynków (normy dotyczące standardów transmisji danych w systemach automatyki budynków oraz normy dotyczące wpływu automatyki na efektywność energetyczną budynków). Aktualnie firma wdraża do swoich produktów funkcjonalność Internetu Rzeczy (IoT) pod kątem rozszerzenia oferty automatyki budynków z elementami Smart Grid (inteligentne gniazdo elektryczne, czujniki, sterowniki obiektowe i elementy wykonawcze z technologią IoT na bazie WiFi), w tym również dla użytkowników indywidualnych.

Certyfikaty i wyróżnienia

Przejdź do certyfikatów
Certyfikat Loytec Competence Center - podgląd