Innowacje – projekty unijne

Logo Funduszy Europejskich oraz Rzeczypospolitej Polskiej
Logo województwa małopolskiego i Unii Europejskiej

ZDANIA realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej:

Opracowanie innowacyjnego znaczącego ulepszenia zintegrowanego systemu automatyki budynków do zarządzania podażą i popytem różnych form energii w budynku z zastosowaniem metody DSM (Demand-Side Management) jako aplikacji chmurowych oraz Internetu Rzeczy.

Numer projektu: RPMP.01.02.01-12-0043/18

Numer naboru: RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18

Termin realizacji: 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2021

Koszty całkowite: 2 542 566,42 zł

Kwota dofinansowania: 1 576 622,84 zł

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

POIG.01.04.00-12-086/10

W ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4, ZDANIA Sp. z o.o. zrealizowała projekt

„Wzmocnienie pozycji rynkowej ZDANIA Sp. z o.o. poprzez zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych”

Celem projektu było wdrożenie nowych technologii transmisji danych w&nsbp;produkowanych przez firmę urządzeniach i systemach automatyki budynków. Realizacja projektu umożliwiła zaoferowanie klientom rozwiązań zgodnych z najnowszymi normami międzynarodowymi.

Prezentacje i artykuły wygłoszone na konferencjach naukowych i technicznych:

  1. Efekty uczestnictwa ZDANIA w POIG 1.4
  2. Platforma technologiczna ZDANIA
  3. Porównanie właściwości technologii LONWORKS oraz LONWORKS 2.0 na przykładzie urządzenia o 4 wejściach i 4 wyjściach dwustanowych.

Czas realizacji projektu: 1 lipca 2011 – 30 czerwca 2013

POIG.01.04.00-12-105/11

W ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4, ZDANIA Sp. z o.o. zrealizowała projekt

„Opracowanie platformy technologicznej dla zintegrowanych sterowników automatyki i bezpieczeństwa budynków”

Celem projektu było opracowanie platformy technologicznej dla zintegrowanych sterowników automatyki i&nsbp;bezpieczeństwa budynków zdolnych do pracy w budynkowej sieci sterującej. Realizacja projektu umożliwiała zaoferowanie klientom rozwiązań z zakresu zintegrowanych systemów automatyki i bezpieczeństwa budynków.

Prezentacje i artykuły wygłoszone na konferencjach naukowych i technicznych:

  1. Efekty uczestnictwa ZDANIA w POIG 1.4
  2. Proces certyfikacji zintegrowanego sterownika automatyki bezpieczeństwa budynków iSKD-4
  3. Innowacyjne rozwiązania w systemie iBASE™

Czas realizacji projektu: 1 października 2012 – 31 marca 2015