Katalogi i foldery informacyjne – do pobrania

Strona zawiera wiele materiałów informacyjnych do pobrania w języku polskim, angielskim i niemieckim. Materiały zawierają informacje na temat rozwiązań technologicznych i rozwiązań do zastosowania w projektach i wdrożeniach automatyki budynków. Informacje opracowane są w bardzo klarownej formie i dają pełny przegląd możliwych zastosowań. Korzystanie z nich pomaga w stosowaniu rozwiązań LOYTEC i ZDANIA/iBASe™ i wykorzystaniu ich niekwestionowanej przewagi konkurencyjnej.

Katalogi produktów Zdania i Loytec
Materiały wideo

Strona zawiera linki do filmów instruktażowych pozwalających na zapoznanie się z systemami i urządzeniami LOYTEC. Tutoriale stanowią doskonałe uzupełnienie szkoleń. Prezentacje nagrane wykonywane są przez specjalistów, projektantów rozwiązań, kierowników produktów. Dają korzyści w przygotowaniu zapytań ofertowych oraz konsultacji z ekspertem i w efekcie zakup optymalnego rozwiązania. Należy także pamiętać zawsze o możliwości bezpośredniego kontaktu z ekspertami ZDANIA LOYTEC Competence Center.

Ilustracja - prezentacja wideo
Opis i schematy rozwiązań technologicznych

Strona zawiera schematy i struktury systemów automatyki, zarządzania budynkiem i energią oraz połączeń pomiędzy urządzeniami. Schematy zawierają ideowe oraz przykładowe rozwiązania do zastosowania w realizacjach. Schematy pomagają szybko poznać sposób podejścia do oferowania rozwiązań technologicznych. Dają korzyści w przygotowaniu zapytań ofertowych oraz konsultacji z ekspertem i w efekcie zakup optymalnego rozwiązania.

Ilustracja - schemat
Projektowanie, realizacje i modernizacja systemów BMS

Strona zawiera materiały i publikacje dotyczące metodyki, procesu i wpływu stosowania systemów BMS na funkcjonowanie i efektywność energetyczną budynków, oraz galerię z ilustracjami urządzeń i komponentów takiego systemu oraz interfejsów oprogramowania sterującego i monitorującego.

Artykuły „White papers”

Strona zawiera materiały informacyjne, publikacje oraz artykuły „white papers” dotyczące systemów automatyki i sterowania budynków, wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną, elementów i rozwiązań technologicznych opracowanych przez ZDANIA, w tym autorskiego systemu iBASe™, oraz wiele innych opracowań pozwalających na zgłębienie zagadnienia systemów BMS.

Materiały z Konferencji

Strona zawiera materiały i publikacje z konferencji Buildings Under Control Symposium oraz innych konferencji i wydarzeń branżowych dotyczących systemów automatyki budynków i BMS. Dzięki zapoznaniu się z materiałami z konferencji mogą Państo pozostać na bieżąco z dynamicznym rozwojem branży automatyki buydnków oraz przekonać się, że warto uczestniczyć w tego rodzaju wydarzeniach.

Realizacje i „Case Studies”

Strona zawiera opisy realizacji systemów BMS przez firmę ZDANIA, ich parametry, zastosowane technologie i charakter systemów. Do wielu z opisanych realizacji załączony jest obszerny dokument lub prezentacja, tzw. case study, dzięki którym mogą Państwo zapoznać się ze szczegółowym opisem zrealizowanych systemów i wykorzystanych rozwiązań.