Jest to grupa urządzeń pozwalająca na integrację w systemie automatyki odrębnych podsystemów z własną komunikacją, czy też urządzeń standardowo przewidzianych do pracy autonomicznej.

Konwertery zapewniają integrację liczników mediów połączonych magistralą M-Bus czy też liczników mediów z wyjściem impulsowym. Odrębny konwerter pozwala dołączyć układy z lokalną magistralą Modbus RTU w przypadku, gdy integracja z główną magistralą z różnych względów nie jest pożądana.

Dostępny jest też konwerter pozwalający dołączyć urządzenia z lokalnym krótkodystansowym interfejsem RS-232, bazujące na dedykowanym protokole firmowym (np. przy integracji systemu automatyki z dedykowanym systemem audiowizualnym).

Konwertery iBASe®

Konwerter 121 MBus/Lon 10 jest urządzeniem pozwalającym na lokalną integrację w sieci LON TP/FT-10 pojedynczego licznika mediów wykorzystującego standard komunikacyjny M-Bus, przy założeniu niewielkiej odległości od licznika. Standardowa aplikacja przewiduje obsługę ciepłomierza, ale możliwe jest jej dostosowanie do licznika energii elektrycznej, wody lub gazu. Ze względu na specyfikę protokołu M-Bus oraz sposób implementacji przez różnych producentów oprogramowanie modułu jest dostosowywane do każdego licznika, który nie był wcześniej testowany.

Wybrane obsługiwane liczniki:

 • Ciepłomierz Landis & Gyr WSD2C-1.50
 • Ciepłomierz Siemens Ultraheat 2WR5
 • Ciepłomierz Danfoss Infocal 5
 • Ciepłomierz Itron CF ECHO, CF ECHO II, CF Max, CF50, CF51
 • Ciepłomierz Sensus PolluCom EX, PolluStat E X, PolluTherm
 • Sterownik węzła cieplnego Siemens RVD235
 • Ciepłomierz Kamstrup Multical 401
MBusLON 121
Karta katalogowa

Konwerter 521 MBus/Lon jest urządzeniem pozwalającym na integrację w sieci LonWorks® sieci liczników mediów połączonych w sieci w standardzie M-Bus. Standardowa aplikacja przewiduje obsługę ciepłomierzy, ale możliwe jest jej dostosowanie do liczników energii elektrycznej, wody lub gazu. Ze względu na specyfikę protokołu M-Bus oraz sposób implementacji przez różnych producentów oprogramowanie modułu jest dostosowywane do każdego licznika, który nie był wcześniej testowany.

MBusLON 521
Karta katalogowa

Wybrane obsługiwane liczniki:

 • Ciepłomierz Landis & Gyr WSD2C-1.50
 • Ciepłomierz Siemens Ultraheat 2WR5
 • Ciepłomierz Danfoss Infocal 5
 • Ciepłomierz Itron CF ECHO, CF ECHO II, CF Max, CF50, CF51
 • Ciepłomierz Sensus PolluCom EX, PolluStat E X, PolluTherm
 • Sterownik węzła cieplnego Siemens RVD235
 • Ciepłomierz Kamstrup Multical 401

Powstały również dedykowane wersje aplikacji dla takich urządzeń, jak:

 • Ciepłomierz Somesca Microclima, Multidata WR3, Z960
 • Licznik energii elektrycznej Schrack EIZ-GDWL739B, MGKIZ365

Konwerter MODBUS-LON jest urządzeniem pozwalającym na wymianę danych między urządzeniami zintegrowanymi w dwóch sieciach:

 • sieci Modbus opartej o interfejs EIA-485 jako warstwę fizyczną (para skręcona).
 • sieci LonWorks opartej o interfejs TP/FT-10 (para skręcona).

W sieci Modbus dane reprezentowane są głównie przez 16-bitowe rejestry oraz flagi bitowe, natomiast w sieci LonWorks dane reprezentowane są przez tzw. zmienne sieciowe.

Działanie konwertera polega na przekształcaniu danych z postaci rejestrów na zmienne sieciowe i w odwrotnym kierunku – ze zmiennych sieciowych na rejestry. Ze względu na odmienną postać tych danych w obu protokołach konieczne mogą być dodatkowe operacje, np. przeskalowanie, zmiana struktury i inne.

Docelowa funkcjonalność dopasowana jest zawsze do potrzeb użytkownika oraz wymagań stawianych przez integrowane urządzenia.

MODBUS-LON
Karta katalogowa

Konwerter RS-LON pozwala na integrację w sieci LON TP/FT-10 urządzenia z interfejsem EIA-232. Przykładowym rozwiązaniem jest integracja systemów audio-wizualnych, liczników mediów lub lokalnych sterowników. Protokołem komunikacji w kanale szeregowym może być dedykowany protokół urządzenia lub jeden ze standardowych (Modbus, M-Bus). Wykorzystanie konwertera pozwala ponadto uniknąć problemów związanych z limitem długości połączeń EIA-232.

Ze względu na specyfikę EIA-232 konwerter współpracuje tylko z jednym integrowanym urządzeniem (połączenie typu point-to-point).

RS-LON
Karta katalogowa

Moduł MMC-02 jest urządzeniem przeznaczonym do monitorowania zużycia różnych mediów mierzonych za pośrednictwem liczników z wyjściem impulsowym. W typowych zastosowaniach mogą to być liczniki energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, gazu itp. Zestaw wejść pozwala na podłączenie do czterech liczników z wyjściem impulsowym stykowym lub typu OC (otwarty kolektor). Moduł posiada wbudowane funkcje liczników z bateryjnym podtrzymaniem zliczania impulsów oraz zawartości liczników.

Stan poszczególnych liczników może być odczytany zdalnie za pośrednictwem sieci LonWorks, dostarczany do serwera sieci i udostępniany za pośrednictwem sieci Internet/Intranet dla odpowiednich dystrybutorów mediów.

Dla każdego licznika można określić rozmiar (liczbę cyfr), liczbę cyfr dziesiętnych (po przecinku), stałą licznika (sposób skalowania), wartość początkową oraz jednostkę.

Dzięki wbudowanemu zasilaniu akumulatorowemu moduł może naliczać impulsy przez określony czas przy braku zasilania zewnętrznego.

MMC-02
Karta katalogowa