Szkolenie BMS

L-WEB 900: zostań specjalistą automatykiem BMS

L-WEB 900 - ilustracja
L-train BMS banner
Cechy, zalety i cele szkolenia

Jak we współczesnym świecie zapewnić kontrolę zdarzeń i kosztów w budynku, który musi być efektywnie zarządzany?

Jak nowocześnie zorganizować monitoring i strumień informacji 24/7?
Jak dobrze dobrać urządzenia, przygotować projekt i mieć pewność co do okresu zwrotu z inwestycji?

Kompetencje w zakresie wysokich technologii stają się coraz bardziej cenione i poszukiwane. Warto posiadać kwalifikacje w zakresie automatyki budynków i zarządzania nimi.

Cele szkolenia

Uczestnik szkolenia pozna najważniejsze bloki funkcyjne IEC 61499 i biblioteki sterowników pomieszczeniowych LOYTEC, będzie umiał stworzyć odpowiednie aplikacje do automatyzacji pomieszczeń w L-STUDIO, w tym odpowiednie projekty graficzne do wizualizacji i działania za pośrednictwem LWEB-802/803.

Grupa docelowa
 • Projektanci i integratorzy systemów
 • Inżynierowie i przedstawiciele Firm Partnerskich i Competence Partners
Program szkolenia
 • Program szkolenia
 • Przegląd systemu architektury LWEB-900
 • Instalacja i konfiguracja serwera i klienta LWEB-900
 • Wyjaśnienie modułu licencji LWEB-900
 • Organizacja danych / bezpieczeństwo danych (backup serwera, backup projektu …)
 • Tworzenie projektów LWEB-900 (zarządzanie projektem na serwerze LWEB-900)
 • Wprowadzenie do oprogramowania klienckiego LWEB-900 i charakterystyki projektu
 • Dodanie nowego urządzenia do projektu LWEB-900 (profil komunikacyjny, zarządzanie urządzeniem / urządzeniem, konfigurator)
 • Tworzenie efektywnego skanowania sieci punktów BACnet w LWEB-900 (praca z widokami graficznymi, przeglądu i parametrów)
 • Dostęp internetowy do serwera LWEB-900
 • Tworzenie zdefiniowanych przez użytkownika układów okien (perspektyw)
 • Praca z widokami alarmów LWEB-900 i tworzenie komunikatów alarmowych (e-mail)
 • Tworzenie głównych harmonogramów LWEB-900 (centralne zarządzanie harmonogramem)
 • Tworzenie i ocena danych trendów w postaci trendów urządzeń, trendów serwerów LWEB-900 i widoków wykresów trendów
 • Wyjaśnienie widoku zdarzeń LWEB-900 i funkcji wyszukiwania LWEB-900
 • Generowanie i dystrybucja (e-mail) raportów
 • Praca z kluczami identyfikacyjnymi AKS w LWEB-900 (tworzenie schematów kluczy identyfikacyjnych AKS, przypisywanie kluczy identyfikacyjnych AKS do punktów danych)
 • Tworzenie użytkowników i grup użytkowników w LWEB-900; wyjaśnienie zarządzania użytkownikami LWEB-900 i list kontroli dostępu (tworzenie interfejsów użytkownika z perspektywami i listami kontroli dostępu)
 • Tworzenie globalnych połączeń w LWEB-900
 • Praca z widokami graficznymi w LWEB-900, tworzenie szablonów dla widoków graficznych w LWEB-900
Sugerowane wymagania
 • Ukończone szkolenie LTRAIN-LSTUDIO, a także wiedza z zakresu „Projektowanie projektów L-WEB”, „Praca z konfiguratorem L-VIS” lub ukończone szkolenie LTRAIN-GRAPHICS.
Zalecana wcześniejsza wiedza
 • Podstawowa znajomość systemów magistralnych w automatyce budynkowej (LON, BACnet, Modbus …)
 • Doświadczenie i znajomość systemów sterowania w technologii budynkowej
 • Obsługa konfiguratora L-VIS (LTRAIN-GRAPHICS)

Szkolenie zapewnia dostęp do wielu materiałów informacyjnych do pobrania w języku polskim angielskim i niemieckim. Materiały zawierają informacje na temat rozwiązań technologicznych i rozwiązań do zastosowania w projektach i wdrożeniach automatyki budynków. Informacje opracowane są w bardzo klarownej formie i dają pełny przegląd możliwych zastosowań. Korzystanie z nich pomaga w stosowaniu rozwiązań LOYTEC i ZDANIA / iBASe i wykorzystaniu ich niekwestionowanej przewagi konkurencyjnej.

Jakie korzyści daje ukończenie szkolenia?

Ukończenie szkolenia daje wymierne i jakościowe korzyści dla uczestnika. Uczestnik umie wykorzystywać do zarządzania budynkami nowoczesny system BMS. Staje się specjalistą w dziedzinie automatyki o charakterze Facility Management oraz spełnia kolejne kryterium na drodze do uzyskania tytułu LOYTEC Competence Partner

Pomoce dydaktyczne i forma szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń, każdy z uczestników ma do dyspozycji urządzenia do konfiguracji, zajęcia odbywają się w specjalnej sali szkoleniowej, małe grupy do 6 uczestników.

Instruktorzy

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych projektantów automatyków posiadających należyte kwalifikacje zarówno techniczne jak i dydaktyczne, a także ukończone specjalistyczne certyfikowane szkolenia w centrali LOYTEC w Wiedniu. ZDANIA realizuje program szkoleń w ramach umowy w zakresie realizacji zadań Centrum Kompetencji LOYTEC (Competence Center).

Powiązane szkolenia i rozwiązania

Szkolenie LSTUDIO

Lokalizacja: Kraków
Język: polski

UWAGA!
Istnieje możliwość organizacji szkoleń na zamówienie. W takiej sprawie prosimy o kontakt. Przygotujemy ofertę szkolenia dedykowanego.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ✉ Napisz do eksperta
Certyfikat LOYTEC Training LTRAIN-LSTUDIO-PRE
Ilustracja - szkolenie