Szkolenie L-DALI

Zdobądź pewność w umiejętności sterowania oświetleniem w standardzie DALI

Szkolenie L-DALI banner
Cechy, zalety i cele szkolenia

Jak we współczesnym świecie wdrożyć i utrzymać system efektywnego sterowania oświetleniem ?
Jak wyeliminować niepotrzebne straty energii?
Jak połączyć w system wiele różnych odbiorników?
Jak dobrze dobrać urządzenia, przygotować projekt i mieć pewność co do okresu zwrotu z inwestycji?

Kompetencje w zakresie wysokich technologii stają się coraz bardziej cenione i poszukiwane. Warto posiadać kwalifikacje w zakresie automatyki budynków i zarządzania nimi.

Cele szkolenia

Uczestnik szkolenia pozna optymalną konfigurację i metody uruchomienia systemu DALI oraz jak korzystać ze zintegrowanych narzędzi do rozwiązywania problemów. Ważne! Kontrolery L-DALI można zintegrować z nadrzędnym sterowaniem budynkiem za pośrednictwem funkcji bramek (LON lub BACnet).

Grupa docelowa
 • Projektanci i integratorzy systemów
 • Inżynierowie i przedstawiciele Firm Partnerskich i Competence Partners
Program szkolenia
 • Podstawy DALI
 • Omówienie urządzeń LOYTEC DALI
 • Uruchomienie sieci DALI
 • Praca z interfejsem internetowym i oprogramowaniem konfiguracyjnym
 • Funkcje programowalnych kontrolerów L-DALI
 • Konfiguracja funkcji kontrolera oświetlenia (stała kontrola światła, kontrola obecności…)
 • Tworzenie i pobieranie scenariuszy oświetleniowych
 • Konfiguracja harmonogramów, alarmów i trendów
 • Rozwiązywanie problemów
 • Interfejs BACnet i CEA-709 na kontrolerze L-DALI
Sugerowane wymagania

W celu lepszego zrozumienia funkcji bramy (gateway): znajomość BACnet i / lub CEA-709

Zalecana wcześniejsza wiedza
 • Umiejętność pracy z konfiguratorem L-INX (tworzenie punktów danych…)
 • Znajomość obsługi konfiguratora L-INX (LTRAIN-GATEWAYS)
Jakie korzyści daje ukończenie szkolenia?

Ukończenie szkolenia daje wymierne i jakościowe korzyści dla uczestnika. Uczestnik umie wdrażać sterowniki L-DALI i ich aplikacje. Staje się specjalistą w dziedzinie automatyki oświetlenia oraz spełnia co najmniej jedno z kryteriów na drodze do uzyskania tytułu LOYTEC Competence Partner. Szkolenie zapewnia dostęp do wielu materiałów informacyjnych do pobrania w języku polskim, angielskim i niemieckim. Materiały zawierają informacje na temat rozwiązań technologicznych i rozwiązań do zastosowania w projektach i wdrożeniach automatyki budynków. Informacje opracowane są w bardzo klarownej formie i dają pełny przegląd możliwych zastosowań. Korzystanie z nich pomaga w stosowaniu rozwiązań LOYTEC i ZDANIA / iBASe i wykorzystaniu ich niekwestionowanej przewagi konkurencyjnej.

Pomoce dydaktyczne i forma szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń, każdy z uczestników ma do dyspozycji urządzenia do konfiguracji, zajęcia odbywają się w specjalnej sali szkoleniowej, małe grupy do 6 uczestników.

Instruktorzy

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych projektantów automatyków posiadających należyte kwalifikacje zarówno techniczne jak i dydaktyczne, a także ukończone specjalistyczne certyfikowane szkolenia w centrali LOYTEC w Wiedniu. ZDANIA realizuje program szkoleń w ramach umowy w zakresie realizacji zadań Centrum Kompetencji LOYTEC (Competence Center).

Powiązane szkolenia i rozwiązania

Szkolenie L-STUDIO

Lokalizacja: Kraków
Język: polski

UWAGA!
Istnieje możliwość organizacji szkoleń na zamówienie. W takiej sprawie prosimy o kontakt. Przygotujemy ofertę szkolenia dedykowanego.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ✉ Napisz do eksperta
Certyfikat LOYTEC Training LTRAIN-LSTUDIO-PRE
Szkolenie L-DALI banner