LOYTEC Support Tech Talk nr 12: Trendy i filtry historyczne

LOYTEC Support Tech Talk 12

LSTT nr 12 – Wsparcie Loytec: Pogadanka o technologii – Trendy i filtry historyczne (jęz. angielski)

Środa, 1 czerwca 2022 r.
16:00–17:00
Zobacz na stronie LOYTEC

W technologii automatyki budynków dane historyczne są analizowane w celu zrozumienia wydajności różnych działań i procesów w budynku. W tej pogadance o technologii przedstawiamy, w jaki sposób dane historyczne mogą być zbierane przy użyciu produktów LOYTEC. Wyjaśniamy wszystkie opcje przy ustawianiu trendów i pokazujemy, jak w wydajny sposób wykorzystują one przestrzeń dostępną na urządzeniu. Dzięki filtrom historycznym, odczyty pomiarów mogą być automatycznie przetwarzane na wartości zużycia. Omawiamy, jak tworzyć szablony dla filtrów historycznych i jak stosować je w projektach.

Każdy odcinek Wsparcia LOYTEC: Pogadanki o technologii jest poświęcony pewnemu technicznemu zagadnieniu. Oprócz krótkiego wprowadzenia ogólnego do wybranego tematu, zespół wsparcia udziela cennych wskazówek dotyczących codziennej pracy z urządzeniami LOYTEC. W trwających ok. godziny spotkaniach na Zoom przewidziany jest czas na zadawanie zespołowi wsparcia pytań i przedyskutowanie tematu. Wydarzenie jest nagrywane, a nagranie udostępnione po kilku dniach.

Udział jest bezpłatny dla klientów LOYTEC. Z powodów organizacyjnych liczba uczestników jest ograniczona, zatem udział wymaga rejestracji pod adresem: training@loytec.com

Zachęcamy do zapoznania się z wcześniejszymi odcinkami LSTT, śledzenia aktualnych i przyszłych wydarzeń oraz kontaktu z nami na wszelkie tematy dotyczące technologii i urządzeń LOYTEC.

ZDANIA — Centrum Kompetencji LOYTEC w Polsce