Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej

System opomiarowania elementów konstrukcyjnych budynku; ok. 3.000 czujników temperatury w stropach, gzymsach, słupach, gruncie; ok. 150 innych czujników do badania parametrów budynku.