Automatyka pomieszczeń laboratoryjnych, badawczych i dydaktycznych na bazie rozproszonego systemu sterowania w technologii LON