Modernizacja energetyczna budynków A-VII, T-VII, M-II, M-III, M-IV, M-V, M-VII, M-VIII w ramach zadania pn: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” w ramach projektu nr RPMP.04.03.03-12-1165/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zintegrowany system monitoringu oraz automatyki CENTRAL WENTYLACYJNYCH i BMS