Etap 2: Zintegrowany system automatyki CENTRAL WENTYLACYJNYCH i BMS;