Infrastruktura sieciowa obejmuje urządzenia nie związane bezpośrednio ze sterowaniem w systemie, ale usprawniające komunikację pomiędzy jego poszczególnymi elementami.

Grupa urządzeń obejmuje repeater (wzmacniacz i regenerator sygnału w sieciach LON) oraz terminatory magistrali dla typowych sieci sterowania – LON TP/FT-10, BACnet MS/TP oraz Modbus RTU. Ponadto w infrastrukturze sieci sterowania systemu iBASe® wykorzystywane są routery IP/BACnet/LON firmy LOYTEC.

Infrastruktura sieciowa iBASe®

RPT-TP/FT-10

Repeater RPT-TP/FT-10 jest układem przekaźnika (wzmacniacza i regeneratora) sygnałów w sieci LON TP/FT-10. Stosowany jest w przypadku, gdy liczba węzłów w pojedynczym segmencie sieci przekracza 64 (ale nie więcej niż 128) lub gdy długość przekracza limit dla użytego okablowania. Repeater poprawia warunki elektryczne, natomiast nie wypływa na przepustowość sieci – w przypadku takiej potrzeby należy zastosować routery.

Wbudowane konfigurowalne terminatory dla obu segmentów sieci pozwalają na uproszczenie budowy sieci i zmniejszenie zapotrzebowania na miejsce.

Karta katalogowa
RPT-TP/FT-10
TERM-FT Bus

Terminator TERM-FT Bus przeznaczony jest do elektrycznej terminacji kanałów komunikacyjnych opartych o parę skręconą TP/FT-10 (LonWorks®) w topologii BUS (magistralnej). Prawidłowa terminacja wymaga zastosowania dwóch terminatorów na obu końcach magistrali.

Karta katalogowa
TERM FT-10 Bus
TERM-FT Free

Terminator TERM-FT Free przeznaczony jest do elektrycznej terminacji kanałów komunikacyjnych opartych o parę skręconą LON TP/FT-10 w topologii FREE (swobodnej). Prawidłową terminację zapewnia zastosowanie jednego terminatora w dowolnym punkcie sieci.

Karta katalogowa
TERM FT-10 Free
TERM-XF Bus

Terminator TERM-XF Bus przeznaczony jest do elektrycznej terminacji kanałów komunikacyjnych opartych o parę skręconą TP/XF-78 (dawny standard, zastąpiony obecnie przez TP/FT-10) lub TP/XF-1250 (LonWorks®) w topologii BUS (magistralnej). Prawidłowa terminacja wymaga zastosowania dwóch terminatorów na obu końcach magistrali.

Karta katalogowa
TERM XF Bus
TERM-485 Passive

Terminator TERM-485 Passive przeznaczony jest do elektrycznej terminacji kanałów komunikacyjnych opartych o parę skręconą w standardzie EIA-485 (dawny RS-485). Prawidłowa terminacja wymaga zastosowania dwóch terminatorów na obu końcach magistrali.

Karta katalogowa
TERM 485 Passive
TERM-485 Active

Terminator TERM-485 Active przeznaczony jest do aktywnej elektrycznej terminacji (ustalenia poziomów napięć) kanałów komunikacyjnych opartych o parę skręconą w standardzie EIA-485 (dawny RS-485). Prawidłowa terminacja wymaga zastosowania dwóch terminatorów na obu końcach magistrali.

Karta katalogowa
TERM 485 Active