Podstawową funkcjonalnością sterowników jest zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniu.

Głównymi sterownikami w tej grupie są sterowniki klimakonwektorów wentylatorowych. Dostępne są różne modele w zależności układu sterowania i zastosowanych mediów. Algorytm sterowania bazuje na pomiarach temperatury w pomieszczeniu, ponadto pod uwagę brana jest sytuacja w pomieszczeniu (obecność, otwarcie okna lub drzwi, nadmierna kondensacja wilgoci).

Kolejne urządzenie – sterownik ogrzewania płaszczyznowego – pracuje w trybie grzania lub chłodzenia. Zapewnia wielostrefową regulację temperatury w instalacjach obejmujących podłogi, ściany i sufity.

Ostatni sterownik w tej grupie przeznaczony jest do utrzymywania określonej wilgotności w pomieszczeniu za pośrednictwem nawilżaczy parowych.

Tabela - sterowniki klimakonwektora

Sterowniki klimatyzacji iBASe®

Urządzenie FCU służy do sterowania komfortem cieplnym w pomieszczeniu za pomocą klimakonwektorów wentylatorowych, pracujących w układzie dwu- lub czterorurowym.

 • układ dwururowy – w tym układzie występuje pojedynczy wymiennik ciepła pracujący naprzemiennie jako nagrzewnica lub chłodnica w zależności od sezonu i dostępnego w związku z tym medium,
 • układ czterorurowy – w tym układzie występują dwa wymienniki ciepła pracujące równocześnie jeden jako nagrzewnica i drugi jako chłodnica. Wyboru urządzenia aktywnego w danym momencie dokonuje się automatycznie na postawie relacji temperatury bieżącej oraz żądanej. W tym układzie niezbędna jest dostępność obu mediów – grzejącego i chłodzącego.
FCU
Karta katalogowa

Na podstawie aktualnych pomiarów temperatury w pomieszczeniu wewnętrzny algorytm regulacji wypracowuje sterowanie klimakonwektorem:

 • prędkością nawiewu trzybiegowego wentylatora zapewniającego obieg powietrza,
 • zaworem/zaworami mediów.

Algorytm sterowania uwzględnia również dodatkowe czynniki:

 • obecność w pomieszczeniu – automatyczne przełączanie między trybem ekonomicznym i komfortowym,
 • otwarcie okna – wyłączenie układu sterowania na czas przewietrzania,
 • nadmierne zbieranie się skroplin – wyłączenie układu sterowania celem zabezpieczenia pomieszczenia przed zalaniem.

Konfiguracja układu sterowania i parametry pracy zadawane są zdalnie z systemu nadrzędnego. Pomiar aktualnej temperatury zapewnia zadajnik naścienny, który dodatkowo pozwala na lokalną korektę wybranych parametrów wg indywidualnych wymagań. W przypadku braku zadajnika parametry są przesyłane do sterownika przez sieć komunikacyjną z systemu BMS.

Sterownik FCU zasilany jest z sieci 230V AC za pośrednictwem bezpiecznego, dedykowanego złącza Wieland i przeznaczony jest do montażu natynkowego w przestrzeniu sufitu podwieszanego. Klimakonwektor (wentylator, siłowniki zaworów oraz pompka skroplin) zasilane są bezpośrednio ze sterownika napięciem 230V AC, natomiast pozostałe urządzenia obiektowe zasilane są również bezpośrednio ze sterownika, ale już napięciami bezpiecznymi w systemie SELV, z podwójną izolacją galwaniczną od napięcia zasilania 230V AC. Obudowa FCU zapewnia ochronę środowiskową IP20.

Dzięki wykorzystaniu otwartych standardów komunikacyjnych sterownik może współpracować z urządzeniami wielu producentów.

Urządzenie FCU24 służy do sterowania komfortem cieplnym w pomieszczeniu za pomocą klimakonwektorów wentylatorowych, pracujących w układzie dwu- lub czterorurowym.

 • układ dwururowy – w tym układzie występuje pojedynczy wymiennik ciepła pracujący naprzemiennie jako nagrzewnica lub chłodnica w zależności od sezonu i dostępnego w związku z tym medium,
 • układ czterorurowy – w tym układzie występują dwa wymienniki ciepła pracujące równocześnie jeden jako nagrzewnica i drugi jako chłodnica. Wyboru urządzenia aktywnego w danym momencie dokonuje się automatycznie na postawie relacji temperatury bieżącej oraz żądanej. W tym układzie niezbędna jest dostępność obu mediów – grzejącego i chłodzącego.
FCU24
Karta katalogowa

Na podstawie aktualnych pomiarów temperatury w pomieszczeniu wewnętrzny algorytm regulacji wypracowuje sterowanie klimakonwektorem:

 • prędkością nawiewu trzybiegowego wentylatora zapewniającego obieg powietrza,
 • zaworem/zaworami mediów.

Algorytm sterowania uwzględnia również dodatkowe czynniki:

 • obecność w pomieszczeniu – automatyczne przełączanie między trybem ekonomicznym i komfortowym,
 • otwarcie okna – wyłączenie układu sterowania na czas przewietrzania,
 • nadmierne zbieranie się skroplin – wyłączenie układu sterowania celem zabezpieczenia pomieszczenia przed zalaniem.

Konfiguracja układu sterowania i parametry pracy zadawane są zdalnie z systemu nadrzędnego. Pomiar aktualnej temperatury zapewnia zadajnik naścienny, który dodatkowo pozwala na lokalną korektę wybranych parametrów wg indywidualnych wymagań. W przypadku braku zadajnika parametry są przesyłane do sterownika przez sieć komunikacyjną z systemu BMS.

Sterownik FCU24 zasilany jest z sieci 230V AC za pośrednictwem bezpiecznego, dedykowanego złącza Wieland i przeznaczony jest do montażu natynkowego w przestrzeniu sufitu podwieszanego. Klimakonwektor (wentylator i pompka skroplin) zasilane są bezpośrednio ze sterownika napięciem 230V AC, natomiast pozostałe urządzenia obiektowe zasilane są również bezpośrednio ze sterownika, ale już napięciami bezpiecznymi w systemie SELV, z podwójną izolacją galwaniczną od napięcia zasilania 230V AC. Obudowa FCU24 zapewnia ochronę środowiskową IP20.

Dzięki wykorzystaniu otwartych standardów komunikacyjnych sterownik może współpracować z urządzeniami wielu producentów.

Urządzenie FCU-A służy do sterowania komfortem cieplnym w pomieszczeniu za pomocą klimakonwektorów wentylatorowych, pracujących w układzie dwu- lub czterorurowym.

 • układ dwururowy – w tym układzie występuje pojedynczy wymiennik ciepła pracujący naprzemiennie jako nagrzewnica lub chłodnica w zależności od sezonu i dostępnego w związku z tym medium,
 • układ czterorurowy – w tym układzie występują dwa wymienniki ciepła pracujące równocześnie jeden jako nagrzewnica i drugi jako chłodnica. Wyboru urządzenia aktywnego w danym momencie dokonuje się automatycznie na postawie relacji temperatury bieżącej oraz żądanej. W tym układzie niezbędna jest dostępność obu mediów – grzejącego i chłodzącego.
Karta katalogowa

Na podstawie aktualnych pomiarów temperatury w pomieszczeniu wewnętrzny algorytm regulacji wypracowuje sterowanie klimakonwektorem:

 • prędkością nawiewu trzybiegowego wentylatora zapewniającego obieg powietrza,
 • zaworem/zaworami mediów.

Algorytm sterowania uwzględnia również dodatkowe czynniki:

 • obecność w pomieszczeniu – automatyczne przełączanie między trybem ekonomicznym i komfortowym,
 • otwarcie okna – wyłączenie układu sterowania na czas przewietrzania,
 • nadmierne zbieranie się skroplin – wyłączenie układu sterowania celem zabezpieczenia pomieszczenia przed zalaniem.

Konfiguracja układu sterowania i parametry pracy zadawane są zdalnie z systemu nadrzędnego. Pomiar aktualnej temperatury zapewnia zadajnik naścienny, który dodatkowo pozwala na lokalną korektę wybranych parametrów wg indywidualnych wymagań. W przypadku braku zadajnika parametry są przesyłane do sterownika przez sieć komunikacyjną z systemu BMS.

Sterownik FCU-A zasilany jest z sieci 230V AC za pośrednictwem bezpiecznego, dedykowanego złącza Wieland i przeznaczony jest do montażu natynkowego w przestrzeniu sufitu podwieszanego. Klimakonwektor (wentylator i pompka skroplin) zasilane są bezpośrednio ze sterownika napięciem 230V AC, natomiast pozostałe urządzenia obiektowe zasilane są również bezpośrednio ze sterownika, ale już napięciami bezpiecznymi w systemie SELV, z podwójną izolacją galwaniczną od napięcia zasilania 230V AC. Obudowa FCU-A zapewnia ochronę środowiskową IP20.

Dzięki wykorzystaniu otwartych standardów komunikacyjnych sterownik może współpracować z urządzeniami wielu producentów.

Urządzenie FCU-R służy do sterowania komfortem cieplnym w pomieszczeniu za pomocą klimakonwektorów wentylatorowych pracujących jako chłodnica we współpracy z nagrzewnicą elektryczną. Klimakonwektor pracuje w układzie dwururowym z wodą lodową jako medium chłodzącym.

Na podstawie aktualnych pomiarów temperatury w pomieszczeniu wewnętrzny algorytm regulacji wypracowuje sterowanie

 • prędkością nawiewu trzybiegowego wentylatora zapewniającego obieg powietrza,
 • siłownikiem zaworu wody lodowej,
 • nagrzewnicą elektryczną umieszczoną w kanale nawiewnym.
Karta katalogowa

Algorytm sterowania uwzględnia również dodatkowe czynniki:

 • obecność w pomieszczeniu – automatyczne przełączanie między trybem ekonomicznym i komfortowym,
 • otwarcie okna – wyłączenie układu sterowania na czas przewietrzania,
 • nadmierne zbieranie się skroplin – wyłączenie układu sterowania celem zabezpieczenia pomieszczenia przed zalaniem

Konfiguracja układu sterowania i parametry pracy zadawane są zdalnie z systemu nadrzędnego. Pomiar aktualnej temperatury zapewnia zadajnik naścienny, który dodatkowo pozwala na lokalną korektę wybranych parametrów wg indywidualnych wymagań. W przypadku braku zadajnika parametry są przesyłane do sterownika przez sieć komunikacyjną z systemu BMS.

Sterownik FCU-R zasilany jest z sieci 230V AC za pośrednictwem bezpiecznego, dedykowanego złącza Wieland i przeznaczony jest do montażu natynkowego w przestrzeniu sufitu podwieszanego. Klimakonwektor (wentylator, siłownik zaworu i pompka skroplin) zasilane są bezpośrednio ze sterownika napięciem 230V AC, nagrzewnica elektryczna posiada odrębny obwód zasilania sterowany wyjściem stykowym sterownika. Pozostałe urządzenia obiektowe zasilane są również bezpośrednio ze sterownika, ale już napięciami bezpiecznymi w systemie SELV, z podwójną izolacją galwaniczną od napięcia zasilania 230V AC. Obudowa FCU-R zapewnia ochronę środowiskową IP20.

Dzięki wykorzystaniu otwartych standardów komunikacyjnych sterownik może współpracować z urządzeniami wielu producentów.

Sterownik IHC integruje w jednym urządzeniu sterowanie klimakonwektorem wentylatorowym i dwoma urządzeniami VAV (na nawiewie i wywiewie) w pomieszczeniu. Ponieważ obie te funkcjonalności są typowe we współczesnych pomieszczeniach biurowych, wykorzystanie pojedynczego sterownika pozwala na optymalizację kosztów automatyki.

Wykorzystanie w algorytmach sterowania IHC informacji od czujników obecności oraz czujników otwarcia okna pozwala ograniczyć zużycie energii potrzebnej do zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniu.

IHC
Karta katalogowa

Sterowanie klimatyzacją

Sterowanie klimatyzacją odbywa się z wykorzystaniem klimakonwektorów wentylatorowych w układzie dwu- lub czterorurowym, z wykorzystaniem jednego lub dwóch mediów. Na podstawie aktualnych warunków w pomieszczeniu sterownik IHC wypracowuje sposób sterowania urządzeniami obiektowymi – wentylatorem klimakonwektora i siłownikami zaworów medium lub mediów.

Dane niezbędne do sterowania odczytywane są z zadajnika naściennego lub przesyłane przez sieć w przypadku jego braku. Algorytm regulacji w sterowniku uwzględnia dodatkowo sytuację w pomieszczeniu (obecność, otwarcie okna, zbieranie się skroplin).

Sterowanie wentylacją

Sterowanie wentylacja w pomieszczeniu odbywa się z wykorzystanie regulatorów zmiennego przepływu VAV, odrębnie dla kanału nawiewnego i wywiewnego. Algorytm regulacji bazuje na wytycznych związanych z charakterem pomieszczenia oraz na sygnałach z dołączonych czujników – czujnika różnicy ciśnień między pomieszczeniem a korytarzem, czy też stężenia CO2. Algorytm uwzględnia również obecność w pomieszczeniu.

Sterownik IHC zasilany jest z sieci 230V AC za pośrednictwem bezpiecznego, dedykowanego złącza Wieland i przeznaczony jest do montażu natynkowego w przestrzeniu sufitu podwieszanego, w bezpośrednim sąsiedztwie sterowanych urządzeń technologicznych. Klimakonwektor (wentylator i pompka skroplin) zasilane są bezpośrednio ze sterownika napięciem 230V AC, natomiast pozostałe urządzenia obiektowe zasilane są również bezpośrednio ze sterownika, ale już napięciami bezpiecznymi w systemie SELV, z podwójną izolacją galwaniczną od napięcia zasilania 230V AC. Obudowa IHC zapewnia ochronę środowiskową IP20.

Dzięki wykorzystaniu otwartych standardów komunikacyjnych sterownik może współpracować z urządzeniami wielu producentów.

Urządzenie STC służy do sterowania układami ogrzewania lub chłodzenia płaszczyznowego, np. podłogowego, ściennego lub sufitowego. Sterownik obsługuje do ośmiu stref, przy czym dla każdej strefy niezależnie zapewnione są:

 • pomiar temperatury czujnikiem termistorowym,
 • elektryczne sterowanie dopływem medium – grzewczego lub chłodzącego (załącz/wyłącz).

Elastyczny podział przestrzeni na strefy pozwala na uzyskanie komfortowych warunków w wybranych obszarach pomieszczenia, co zapewnia optymalne wykorzystanie energii – redukcję kosztów.

STC
Karta katalogowa

Sterownik wyposażony jest w dodatkowe wejścia i wyjścia przeznaczone do ewentualnej rozbudowy systemu:

 • wejście dla czujnika termistorowego – pomiar temperatury,
 • wejścia analogowe – dla dodatkowych czujników z wyjściem napięciowym,
 • wyjścia analogowe – dla dodatkowych urządzeń sterowanych analogowo (sygnałem napięciowym).

Sterownik STC zasilany jest z sieci 230V AC za pośrednictwem bezpiecznego, dedykowanego złącza Wieland i przeznaczony do montażu natynkowego w przestrzeniu sufitu podwieszanego. Urządzenia sterowania mediami zasilane są ze sterownika napięciem bezpiecznym w systemie SELV, z podwójną izolacją galwaniczną od napięcia zasilania 230V AC.
Urządzenia chłodzące lub grzewcze zasilane z sieci 230V AC wyposażone są we własne odrębne instalacje zasilające, sterowane przez STC. Obudowa STC zapewnia ochronę środowiskową IP20.

Dzięki wykorzystaniu otwartych standardów komunikacyjnych sterownik może współpracować z urządzeniami wielu producentów.

Urządzenie XIO służy do sterowania nawilżaczami w układach wentylacji i klimatyzacji. Na podstawie pomiaru aktualnej wilgotności (czujnik wilgotności dołączony do sterownika XIO) regulator w sterowniku wypracowuje wartość zadaną dla nawilżacza. Dodatkową funkcją sterownika XIO jest nadzorowanie pracy nawilżacza.
Pojedynczy sterownik XIO obsługuje dwa niezależne nawilżacze.

Sterownik XIO zasilany jest z sieci 230V AC za pośrednictwem bezpiecznego, dedykowanego złącza Wieland i przeznaczony do montażu natynkowego w przestrzeniu sufitu podwieszanego.

Karta katalogowa

Nadzorowane nawilżacze posiadają własne odrębne obwody zasilania 230V AC. Pozostałe urządzenia obiektowe zasilane są bezpośrednio ze sterownika napięciami bezpiecznymi w systemie SELV, z podwójną izolacją galwaniczną od napięcia zasilania 230V AC. Obudowa XIO zapewnia ochronę środowiskową IP20.

Dzięki wykorzystaniu otwartych standardów komunikacyjnych sterownik może współpracować z urządzeniami wielu producentów.

Naścienny zadajnik FCWM jest przeznaczony do współpracy ze sterownikami klimakonwektorów wentylatorowych, np. FCU, FCU24, FCU-A, FCU-R lub IHC z rodziny iBASe®.

Zadajnik FCWM posiada następujące właściwości:

 • pomiar aktualnej temperatury w pomieszczeniu,
 • możliwość zadawania ręcznej korekty temperatury zadanej,
 • możliwość wyboru trybu pracy wentylatora klimakonwektora (wyłączony, praca automatyczna, praca z wybraną prędkością nawiewu (I, II lub III),
 • możliwość symulacji obecności w pomieszczeniu.
FCWM
Karta katalogowa

Sterowniki klimakonwektora mogą pracować bez zadajnika – wtedy wszystkie dane niezbędne do sterowania i regulacji przesyłane są przez sieć komunikacyjną z systemu BMS.

Urządzenie RK-2 rozdziela zasilanie trzybiegowych wentylatorów w zespołach dwóch klimakonwektorów sterowanych przez pojedynczy sterownik. Użycie modułu RK-2 zapewnia elektryczne oddzielenie obu obwodów zasilania wentylatorów, co zmniejsza ich niepożądany wpływ na siebie.

W układzie z rozdzielaczem RK-2 łączna moc sterowanych klimakonwektorów może być większa niż maksymalna moc załączana przez sam sterownik.

W układzie z rozdzielaczem RK-2 wentylatory posiadają odrębną instalację zasilającą – wyjście sterownika standardowo przewidziane do zasilania wentylatora staje się wyjściem sterującym, natomiast urządzenia do sterowania mediami w obu klimakonwektorach połączone są równolegle i sterowane wspólnie.

RK-2
Karta katalogowa

Sterowniki klimakonwektora mogą pracować bez zadajnika – wtedy wszystkie dane niezbędne do sterowania i regulacji przesyłane są przez sieć komunikacyjną z systemu BMS.