Sterowniki przeznaczone do stosowania w systemach kontroli przejść lub kontrolowanego dostępu do pomieszczeń chronionych (kontrola jedno- lub dwustronna).

Ograniczenie dostępu osób nieuprawnionych pozwala zwiększyć poziom bezpieczeństwa systemu. Dodatkową funkcjonalnością sterowników jest możliwość realizacji funkcji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN). Jeden z modeli sterowników kontroli dostępu systemu iBASe® posiada certyfikację TECHOM.

Istotnym elementem systemu jest dedykowany serwer przechowujący skonfigurowaną bazę danych autoryzacyjnych oraz rejestr zdarzeń.

Tabela - sterowniki SKD i SSWiN

Sterowniki kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu iBASe®

Urządzenie SKD jest sterownikiem przejścia w Systemie Kontroli Dostępu – służy do obsługi pojedynczego chronionego przejścia jedno- lub dwustronnego. Podstawowym zadaniem sterownika jest identyfikacja użytkownika i określenie jego uprawnień lub ich braku. Na podstawie danych użytkownika oraz danych administracyjnych podejmowana jest decyzja o otwarciu przejścia lub odmowie.
Sterownik SKD jest również elementem systemu SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu).

SKD
Karta katalogowa

Elementy obsługi przejścia:

  • urządzenie do identyfikacji użytkownika – czytnik kart bezstykowych, klawiatura numeryczna, czytnik biometryczny lub inne,
  • element blokujący drzwi – rygiel, elektrozaczep lub zwora elektromagnetyczna,
  • kontaktron monitorujący otwarcie skrzydła drzwi,
  • przycisk otwarcia drzwi od wewnątrz (oraz opcjonalnie domofonu),
  • przycisk awaryjnego otwarcia drzwi,
  • przycisk napadowy (dla systemu SSWiN),
  • czujka ruchu (dla systemu SSWiN),
  • optyczno-akustyczny sygnalizator włamania,
  • styk z systemu p. poż. – zapewnia możliwość bezpiecznego opuszczenia zagrożonej strefy w przypadku pożaru.

Sterownik SKD zasilany jest z sieci 230V AC za pośrednictwem bezpiecznego, dedykowanego złącza Wieland i przeznaczony jest do montażu natynkowego w przestrzeniu sufitu podwieszanego. Celem zachowania bezpieczeństwa systemu sterownik powinien być zasilany z gwarantowanego źródła napięcia. Urządzenia obiektowe chronionego przejścia zasilane są bezpośrednio ze sterownika napięciami bezpiecznymi w systemie SELV, z podwójną izolacją galwaniczną od napięcia zasilania 230V AC. Obudowa SKD zapewnia ochronę środowiskową IP20.

Uzyskanie pełnej funkcjonalności systemu kontroli dostępu wymaga zintegrowania sterownika z serwerem bazy danych autoryzacyjnych, np. modułem xServer systemu iBASe®.

Dzięki wykorzystaniu otwartych standardów komunikacyjnych sterownik może współpracować z urządzeniami wielu producentów.

Urządzenie SKD 2 jest sterownikiem przejścia w Systemie Kontroli Dostępu – służy do obsługi pojedynczego chronionego przejścia jedno- lub dwustronnego. Podstawowym zadaniem sterownika jest identyfikacja użytkownika i określenie jego uprawnień lub ich braku. Na podstawie danych użytkownika oraz danych administracyjnych podejmowana jest decyzja o otwarciu przejścia lub odmowie. Sterownik SKD 2 jest również elementem systemu SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu).

Interfejsy sterownika pozwalają na dołączenie podstawowych elementów przejścia – czytnika kart (lub innego urządzenia identyfikującego użytkownika), elementu blokującego drzwi, kontaktronu drzwiowego, przycisku wyjścia, przycisku awaryjnego otwarcia drzwi, styku z systemu p. poż. oraz sygnalizatora alarmów.

SKD 2
Karta katalogowa

Sterownik SKD 2 wykonany jest w formie szafki wyposażonej w akumulator jako rezerwowe źródło zasilania i zasilacz buforowy, dzięki czemu możliwe jest zachowanie wymogów bezpieczeństwa systemu bez konieczności doprowadzenia zasilania gwarantowanego.
Szafka zamknięta jest w sposób wymagający użycia narzędzi do jej otwarcia, a samo otwarcie drzwiczek jest monitorowane.

Uzyskanie pełnej funkcjonalności systemu kontroli dostępu wymaga zintegrowania sterownika z serwerem bazy danych autoryzacyjnych, np. modułem xServer systemu iBASe®.

Dzięki wykorzystaniu otwartych standardów komunikacyjnych sterownik może współpracować z urządzeniami wielu producentów.

Urządzenie SKD 3 jest sterownikiem przejścia w Systemie Kontroli Dostępu – służy do obsługi pojedynczego chronionego przejścia jedno- lub dwustronnego. Podstawowym zadaniem sterownika jest identyfikacja użytkownika i określenie jego uprawnień lub ich braku. Na podstawie danych użytkownika oraz danych administracyjnych podejmowana jest decyzja o otwarciu przejścia lub odmowie. Sterownik SKD 3 jest również elementem systemu SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu).

Interfejsy sterownika pozwalają na dołączenie podstawowych elementów przejścia – czytnika kart (lub innego urządzenia identyfikującego użytkownika), elementu blokującego drzwi, kontaktronu drzwiowego, przycisku wyjścia, przycisku awaryjnego otwarcia drzwi, styku z systemu p. poż. oraz sygnalizatora alarmów.

SKD 3
Karta katalogowa

Sterownik SKD 3 wykonany jest w formie szafki wyposażonej w akumulator jako rezerwowe źródło zasilania i zasilacz buforowy, dzięki czemu możliwe jest zachowanie wymogów bezpieczeństwa systemu bez konieczności doprowadzenia zasilania gwarantowanego.
Szafka zamknięta jest w sposób wymagający użycia narzędzi do jej otwarcia, a samo otwarcie drzwiczek jest monitorowane.

Uzyskanie pełnej funkcjonalności systemu kontroli dostępu wymaga zintegrowania sterownika z serwerem bazy danych autoryzacyjnych, np. modułem xServer systemu iBASe®.

Dzięki wykorzystaniu otwartych standardów komunikacyjnych sterownik może współpracować z urządzeniami wielu producentów.

Urządzenie iSKD-4 jest sterownikiem przejścia w Systemie Kontroli Dostępu – służy do obsługi pojedynczego chronionego przejścia jedno- lub dwustronnego. Podstawowym zadaniem sterownika jest identyfikacja użytkownika i określenie jego uprawnień lub ich braku. Na podstawie danych użytkownika oraz danych administracyjnych podejmowana jest decyzja o otwarciu przejścia lub odmowie. Sterownik iSKD-4 jest również elementem systemu SSWiN.

Interfejsy sterownika pozwalają na dołączenie podstawowych elementów przejścia – czytnika kart (lub innego urządzenia identyfikującego użytkownika), elementu blokującego drzwi, kontaktronu drzwiowego, przycisku wyjścia, przycisku awaryjnego otwarcia drzwi, styku z systemu p. poż. oraz sygnalizatora alarmów.

iSKD-4
Karta katalogowa

Sterownik iSKD-4 wykonany jest w formie szafki wyposażonej w akumulator jako rezerwowe źródło zasilania i zasilacz buforowy, dzięki czemu możliwe jest zachowanie wymogów bezpieczeństwa systemu bez konieczności doprowadzenia zasilania gwarantowanego.
Szafka zamknięta jest w sposób wymagający użycia narzędzi do jej otwarcia, a samo otwarcie drzwiczek jest monitorowane.

Uzyskanie pełnej funkcjonalności systemu kontroli dostępu wymaga zintegrowania sterownika z serwerem bazy danych autoryzacyjnych, np. modułem xServer systemu iBASe®.

Dzięki certyfikatowi zgodności LonMark® oraz wykorzystaniu otwartych standardów komunikacyjnych sterownik może współpracować z urządzeniami wielu producentów.

Moduł xServer jest serwerem bazy danych autoryzacyjnych w systemach kontroli dostępu. Baza danych zawiera listę użytkowników oraz ich uprawnienia – przydzielone przejścia, strefy czasowe oraz inne niezbędne dane administracyjne.

Po otrzymaniu zapytania z danymi użytkownika serwer analizuje dane w swojej bazie i podejmuje decyzję o otwarciu przejścia lub odmowie. Decyzja jest przesyłana do sterownika przejścia, który przysłał zapytanie. Dalsze działania są kwestią sterownika przejścia – otwarcie drzwi lub sygnalizacja odmowy.

Wszelkie decyzje związane z autoryzacją zapisywane są w dzienniku zdarzeń, skąd mogą być później odczytane i wykorzystane do generowania raportów w systemie BMS.

xServer
Karta katalogowa

Pełna baza danych przygotowywana jest na stacji operatorskiej, natomiast moduł serwera przechowuje tylko część bazy niezbędną do autonomicznej pracy.

Komunikacja ze stacją operatorską (przesyłanie bazy, odczyt rejestru zdarzeń) odbywa się przez sieć Ethernet, natomiast komunikacja ze sterownikami przejść przez sieć sterowniczą LON TP/FT-10.

Jeden moduł xServer pozwala na obsługę do ośmiu sterowników KD – czyli ośmiu przejść.