Urządzenia pomocnicze iBASe®

Rodzina LDPS stanowi grupę zasilaczy o różnych napięciach i różnych mocach wyjściowych. Ich zasad-niczym przeznaczeniem jest zasilanie różnych urządzeń obiektowych typu czujniki, przetworniki sygnałów, moduły I/O i inne. Możliwe jest również zasilanie innych urządzeń, o ile nie zostaną przekroczone parametry znamionowe.

Karta katalogowa
LDPS

Zasilacz SPS-24/12 przeznaczony jest do zasilania niskonapięciowych odbiorników małej mocy, typu czujniki, przetworniki sygnałów, czujki ruchu, moduły I/O i inne. Podstawowy zakres zastosowań obejmuje automatykę budynków oraz automatykę przemysłową. Istotną cechą zasilacza jest wykorzystanie napięcia przemiennego o niskiej wartości (24 V AC), zwykle już występującego w takich systemach. Pozwala to na optymalizację kosztów, m. in. przez eliminację droższego zasilacza sieciowego.

Karta katalogowa
SPS-24/12

Rozdzielacz czujek ruchu OSS upraszcza prace instalacyjne w przypadku grupy czujek ruchu dołączonych do jednego sterownika. Odpowiednio połączona grupa czujek ruchu traktowana jest przez sterownik jako pojedyncza, ale zwykle wymaga to prac instalacyjnych typu skręcanie lub lutowanie przewodów.

Rozdzielacz OSS pozwala na zastąpienie tych prac wykonaniem odpowiednich gotowych odcinków przewodów i wykonaniu połączeń bezpośrednio między czujkami, puszkami z rozdzielaczami i sterownikiem.

Dodatkową cechą rozdzielacza OSS jest uproszczenie prac instalacyjnych w przypadku z systemów z rezystorami parametryzującymi w obwodach linii wykrywania ruchu i sabotażu.

Karta katalogowa
OSS