Moduły I/O są urządzeniami rozszerzającymi możliwości sterowników i innych urządzeń systemu automatyki przez zwiększenie liczby fizycznych wejść i wyjść. W przypadku sterowników pozwala to na realizację szerszej funkcjonalności.
W systemie iBASe® dostępny jest szereg modułów I/O z różnymi zestawami i właściwościami wejść i wyjść.

Wejścia modułów występują jako wejścia dwustanowe (obsługa styków beznapięciowych), analogowe napięciowe lub prądowe oraz termistorowe (termistor typu NTC). Z kolei wyjścia modułów występują jako wyjścia dwustanowe – tranzystorowe, triakowe lub przekaźnikowe oraz analogowe napięciowe.

Oprogramowanie wewnętrzne modułów I/O poza obsługą wejść i wyjść modułu pozwala również na realizację prostych uzależnień logicznych za pomocą wbudowanych bloków funkcjonalnych (cyfrowych i  analogowych).

Moduły I/O przewidziane są do montażu na standardowej szynie TS35 w lokalnych rozdzielniach elektrycznych lub szafkach automatyki.

Moduły I/O w systemie iBASe®

AIO/0-10

Moduł AIO/0-10 rozszerza możliwości systemu automatyki o zestaw wejść i wyjść analogowych. Sygnały wejściowe i wyjściowe odwzorowane są przez zestaw standardowych zmiennych sieciowych (SNVT). Zmienne oraz parametry konfiguracyjne są zebrane w profile określone przez standard LonMark.
Komunikacja z modułem odbywa się przez interfejs LON TP/FT-10.

Karta katalogowa
AIO_0_10_LON
AIO/4-20

Moduł AIO/4-20 rozszerza możliwości systemu automatyki o zestaw wejść i wyjść analogowych. Sygnały wejściowe i wyjściowe odwzorowane są przez zestaw standardowych zmiennych sieciowych (SNVT). Zmienne oraz parametry konfiguracyjne są zebrane w profile określone przez standard LonMark.
Komunikacja z modułem odbywa się przez interfejs LON TP/FT-10.

Karta katalogowa
AIO/10N

Moduł AIO/10N rozszerza możliwości systemu automatyki o zestaw wejść i wyjść mieszanych. Sygnały wejściowe i wyjściowe odwzorowane są przez zestaw standardowych zmiennych sieciowych (SNVT). Zmienne oraz parametry konfiguracyjne są zebrane w profile określone przez standard LonMark.
Komunikacja z modułem odbywa się przez interfejs LON TP/FT-10.

Karta katalogowa
AIO_10N_LON
AIO/N

Moduł AIO/N rozszerza możliwości systemu automatyki o zestaw wejść i wyjść mieszanych. Sygnały wejściowe i wyjściowe odwzorowane są przez zestaw standardowych zmiennych sieciowych (SNVT). Zmienne oraz parametry konfiguracyjne są zebrane w profile określone przez standard LonMark.
Komunikacja z modułem odbywa się przez interfejs LON TP/FT-10.

Karta katalogowa
AIO_N_LON
DIGI8

Moduł DIGI8 rozszerza możliwości systemu automatyki o zestaw wejść dwustanowych. Sygnały wejściowe odwzorowane są przez zestaw standardowych zmiennych sieciowych (SNVT). Zmienne oraz parametry konfiguracyjne są zebrane w profile określone przez standard LonMark.
Komunikacja z modułem odbywa się przez interfejs LON TP/FT-10.

Karta katalogowa
DIGIO/A

Moduł DIGIO/A rozszerza możliwości systemu automatyki o zestaw wejść i wyjść mieszanych. Sygnały wejściowe i wyjściowe odwzorowane są przez zestaw standardowych zmiennych sieciowych (SNVT). Zmienne oraz parametry konfiguracyjne są zebrane w profile określone przez standard LonMark.
Komunikacja z modułem odbywa się przez interfejs LON TP/FT-10.

Karta katalogowa
DIGIO_A_LON
DIGIO/OC

Moduł DIGIO/OC rozszerza możliwości systemu automatyki o zestaw wejść i wyjść dwustanowych. Sygnały wejściowe i wyjściowe odwzorowane są przez zestaw standardowych zmiennych sieciowych (SNVT). Zmienne oraz parametry konfiguracyjne są zebrane w profile określone przez standard LonMark. Komunikacja z modułem odbywa się przez interfejs LON TP/FT-10.

Karta katalogowa
DIGIO/T

Moduł DIGIO/T rozszerza możliwości systemu automatyki o zestaw wejść i wyjść dwustanowych. Sygnały wejściowe i wyjściowe odwzorowane są przez zestaw standardowych zmiennych sieciowych (SNVT). Zmienne oraz parametry konfiguracyjne są zebrane w profile określone przez standard LonMark. Komunikacja z modułem odbywa się przez interfejs LON TP/FT-10.

Karta katalogowa
DIGI8

Moduł DIGI8-B rozszerza możliwości systemu automatyki o zestaw wejść dwustanowych. Sygnały wejściowe odwzorowane są przez zestaw standardowych obiektów BACnet.
Komunikacja z modułem odbywa się przez interfejs BACnet MS/TP.

Karta katalogowa
DIGIO/A

Moduł DIGIO/A-B rozszerza możliwości systemu automatyki o zestaw wejść i wyjść mieszanych. Sygnały wejściowe i wyjściowe odwzorowane są przez zestaw standardowych obiektów BACnet.
Komunikacja z modułem odbywa się przez interfejs BACnet MS/TP.

Karta katalogowa
DIGIO_A_BACnet
DIGIO/OC

Moduł DIGIO/OC-B rozszerza możliwości systemu automatyki o zestaw wejść i wyjść dwustanowych. Sygnały wejściowe i wyjściowe odwzorowane są przez zestaw standardowych obiektów BACnet.
Komunikacja z modułem odbywa się przez interfejs BACnet MS/TP.

Karta katalogowa
DIGIO/T

Moduł DIGIO/T-B rozszerza możliwości systemu automatyki o zestaw wejść i wyjść dwustanowych. Sygnały wejściowe i wyjściowe odwzorowane są przez zestaw standardowych obiektów BACnet.
Komunikacja z modułem odbywa się przez interfejs BACnet MS/TP.

Karta katalogowa
DIGIO_T_BACnet
DIGI8

Moduł DIGI8-M rozszerza możliwości systemu automatyki o zestaw wejść dwustanowych. Sygnały wejściowe odwzorowane są przez zestaw standardowych rejestrów Modbus.
Komunikacja odbywa się przez interfejs EIA-485, z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU.

Karta katalogowa
DIGI8_Modbus
DIGIO/A

Moduł DIGIO/A-M rozszerza możliwości systemu automatyki o zestaw wejść i wyjść mieszanych. Sygnały wejściowe i wyjściowe odwzorowane są przez zestaw standardowych rejestrów Modbus.
Komunikacja odbywa się przez interfejs EIA-485, z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU.

Karta katalogowa
DIGIO_A_Modbus
DIGIO/OC

Moduł DIGIO/OC-M rozszerza możliwości systemu automatyki o zestaw wejść i wyjść dwustanowych. Sygnały wejściowe i wyjściowe odwzorowane są przez zestaw standardowych rejestrów Modbus.
Komunikacja odbywa się przez interfejs EIA-485, z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU.

Karta katalogowa
DIGIO_OC_Modbus
DIGIO/T

Moduł DIGIO/T-M rozszerza możliwości systemu automatyki o zestaw wejść i wyjść dwustanowych. Sygnały wejściowe i wyjściowe odwzorowane są przez zestaw standardowych rejestrów Modbus.
Komunikacja odbywa się przez interfejs EIA-485, z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU.

Karta katalogowa
DIGIO_T_Modbus