Czujniki są urządzeniami, które służą do pomiaru różnych wielkości fizycznych związanych z otoczeniem i konwersji wyników na wielkości elektryczne akceptowane przez system automatyki, w postaci analogowej lub cyfrowej.

Sygnały analogowe mogą być podłączane bezpośrednio na wejścia odpowiednich sterowników, a sygnały cyfrowe mogą być transmitowane do sieci sterowania za pomocą jednego ze standardowych protokołów stosowanych w systemie. Informacja z czujników jest podstawą do prawidłowego działania systemu zgodnie z przyjętymi algorytmami sterowania.

Podstawowe mierzone wielkości fizyczne, to temperatura (powietrza, mediów, elementów struktury budynku), wilgotność względna, ciśnienie (absolutne, względne, różnica ciśnień), parametry przepływu powietrza (prędkość liniowa, objętościowa wydajność przepływu), stężenie CO2 (lub innych gazów), jakość powietrza, natężenie oświetlenia i inne.

Czujniki w systemie iBASe®

CO2SM-001

Czujnik CO2SM-001 przekształca wartość stężenia CO2 w kanałach powietrznych na standardowy sygnał napięciowy 0-10 V, proporcjonalny do mierzonej wartości. Czujnik stosowany jest w instalacjach wentylacji i klimatyzacji.

Karta katalogowa
Czujnik kanałowy CO2SM-001
HSM-101

Czujnik HSM-101 przekształca wartość wilgotności względnej i temperatury w kanałach powietrznych na wartości liczbowe zapisane w standardowych zmiennych sieciowych (SNVT). Zmienne oraz parametry konfiguracyjne są zebrane w profile określone przez standard LonMark. Czujnik stosowany jest w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
Komunikacja z czujnikiem odbywa się przez interfejs LON TP/FT-10.

Karta katalogowa
Czujnik kanałowy HSM-101
HSM-301

Czujnik HSM-301 przekształca wartość wilgotności względnej i temperatury w kanałach powietrznych na wartości liczbowe zapisane w rejestrach Modbus. Czujnik stosowany jest w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
Komunikacja z czujnikiem odbywa się przez interfejs EIA-485, z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU.

Karta katalogowa
TSM-101

Czujnik TSM-101 przekształca wartość temperatury w kanałach powietrznych na wartości liczbowe zapisane w standardowych zmiennych sieciowych (SNVT). Zmienne i parametry konfiguracyjne zebrane są w profil określony przez standard LonMark. Czujnik stosowany jest w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
Komunikacja z czujnikiem odbywa się przez interfejs LON TP/FT-10.

Karta katalogowa
Czujnik kanałowy TSM-101
CO2SM-021

Czujnik CO2SM-021 przekształca wartość stężenia CO2 w pomieszczeniu na standardowy sygnał napięciowy 0-10 V, proporcjonalny do mierzonej wartości. Czujnik stosowany jest w instalacjach wentylacji i klimatyzacji.

Karta katalogowa
Czujnik pomieszczeniowy CO2SM-021
CO2SM-121

Czujnik CO2SM-121 przekształca wartość stężenia dwutlenku węgla CO2 w pomieszczeniu na wartości liczbowe zapisane w standardowych zmiennych sieciowych (SNVT). Zmienne oraz parametry konfiguracyjne są zebrane w profil określony przez standard LonMark. Czujnik stosowany jest w instalacjach wentylacji i klimatyzacji.
Komunikacja z czujnikiem odbywa się przez interfejs LON TP/FT-10.

Karta katalogowa
DPSM-021

Czujnik DPSM-021 przekształca wartość różnicy ciśnień między strefami na standardowy sygnał napięciowy 0-10 V, proporcjonalny do mierzonej wartości. Czujnik stosowany jest w systemach wentylacyjnych lub systemach wyciągowych dygestoriów laboratoryjnych. Czujnik umożliwia precyzyjny pomiar małej różnicy ciśnień i może być stosowany w różnych układach, jako przykładowe można wymienić:

  • układy regulacji różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniami, np. w śluzach (realizacja kaskady ciśnień) lub pomiędzy korytarzem i pomieszczeniem (nadciśnienie lub podciśnienie),
  • układy regulacji przepływu powietrza w dygestoriach laboratoryjnych,
  • układy pomiarowe przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych (przy współpracy z mechanicznymi elementami spiętrzającymi (kryzy lub krzyżaki pomiarowe),
  • układy regulacji zmiennego przepływu powietrza (VAV) w kanałach wentylacyjnych z zastosowaniem sterowanych trójpołożeniowo siłowników klap.
Karta katalogowa
Czujnik pomieszczeniowy DPSM-021
HSM-121

Czujnik HSM-121 przekształca wartość wilgotności względnej i temperatury w pomieszczeniu na wartości liczbowe zapisane w standardowych zmiennych sieciowych (SNVT). Zmienne oraz parametry konfiguracyjne są zebrane w profile określone przez standard LonMark. Czujnik stosowany jest w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
Komunikacja z czujnikiem odbywa się przez interfejs LON TP/FT-10.

Karta katalogowa
Czujnik pomieszczeniowy HSM-121
HSM-322

Czujnik HSM-322 przekształca wartość wilgotności względnej i temperatury w pomieszczeniu na wartości liczbowe zapisane w rejestrach Modbus. Zmierzone wartości są naprzemiennie prezentowane na wyświetlaczu LCD. Wyświetlacz czujnika jest podświetlany, a natężenie podświetlenia jest uzależnione od oświetlenia otoczenia.
Czujnik stosowany jest w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
Komunikacja z czujnikiem odbywa się przez interfejs EIA-485, z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU.

Karta katalogowa
Czujnik pomieszczeniowy HSM-322
TSM-121

Czujnik TSM-121 przekształca wartość temperatury w pomieszczeniu na wartości liczbowe zapisane w standardowych zmiennych sieciowych (SNVT). Zmienne oraz parametry konfiguracyjne są zebrane w profil określony przez standard LonMark. Czujnik stosowany jest w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
Komunikacja z czujnikiem odbywa się przez interfejs LON TP/FT-10.

Karta katalogowa
LSM-111

Czujnik LSM-111 przekształca natężenie oświetlenia zewnętrznego na wartości liczbowe zapisane w standardowych zmiennych sieciowych (SNVT). Zmienne oraz parametry konfiguracyjne są zebrane w profil określony przez standard LonMark. Czujnik stosowany jest w instalacjach sterowania oświetleniem.
Komunikacja z czujnikiem odbywa się przez interfejs LON TP/FT-10.

Karta katalogowa
Czujnik zewnętrzny LSM-111